M|M -DoppelPrisma 140

Start   Maschinen  |  Service  Ersatzteile  |  Überholung  |  Konstruktion  |  Gutachten  Kontakt

     
       
       
0.598.012 Einrichtehalter   
       
0.598.026 Werkzeughalter LM  Längsmaul  
       
0.598.027 Werkzeughalter QLM  QuerLängsmaul  
       
0.598.028 Werkzeughalter QM  Quermaul  
       
0.598.029 Sonderhalter zB Bohrstangenhalter Ø100    
       
0.598.030 Bohrstangenhalter Ø60mm  
       
0.598.031 Bohrstangenhalter Ø80mm  
       
0.598.035 Nacharbeit an Bohrstangen  
       
0.598.366 Anschlußmaße f. anschraubbare Bohrst.